برگزار شد:

بيست و هفتمين جلسه كميسيون توليد تجهيزات حفاظت الكترونيك اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در تاريخ 1400/03/30 به صورت مجازي برگزار شد. در اين جلسه موارد زير مطرح شد:

۱- مقرر شد شرايط احراز اوليه توليد كنندگان عضو اتحاديه طبق شاخص‌هايي كه در جلسه آينده مورد بحث قرار مي گيرد مشخص شده و سپس اتحاديه با توجه به شاخصهاي مذكور و امتيازدهي به توليد كنندگان، نسبت به صحه سنجي و راستي آزمايي اطلاعات خود اظهاري اقدام ، و در نهايت توليد كنندگان رتبه بندي اوليه گردند.

۲- اطلاعات اظهار شده توسط توليدكنندگان بررسي اوليه گرديد و كماكان تعدادي از اعضاي توليد كننده اتحاديه همچنان اطلاعات مربوطه را اعلام ننمودند. لذا در خصوص اين مهم مقرر شد توليد كنندگان جهت پيشبرد اهداف كلان اتحاديه در خصوص ارتباط توليد كنندگان و بخش بازرگاني ، همچنين استفاده حداكثري از پتانسيل و ظرفيت مازاد توليدكنندگان ، درخصوص اعلام اطلاعات همكاري لازم را داشته باشند و اطلاعات مذكور را در اسرع وقت طبق فرمت ارسالي در اختيار اتحاديه قرار دهند .

۳- درخصوص ارتباط و همكاري توليدكنندگان با يكديگر ، يا توليدكنندگان با بخش بازرگاني و بالعكس پيشنهاد تنظيم قرارداد عدم افشاء و محرمانگي (NDA) مطرح گرديد تا در اين خصوص حسن اعتماد طرفين در خصوص محرمانگي اطلاعات في مابين ايجاد گردد . لذا مقرر شد نمونه‌اي از اين قرارداد در گروه به اشتراك گذاشته شده و در جلسه آينده در خصوص اين مهم بحث و تبادل نظر انجام پذيرد.

۴- پيشنهاد ايجاد كميته بازرسي با حضور توليدكنندگان با تجربه عضو اتحاديه و نماينده هيئت مديره اتحاديه مطرح گرديد تا پس از انتخاب افراد و تاييد هيات مديره محترم اقدامات لازم جهت تكميل فرايند راستي‌آزمايي و احراز اوليه توسط اين كميته انجام پذيرد.

۵- مبحث بررسي بخشنامه هاي تسهيل توليد از ابتداي سال ۱۴۰۰ تاكنون، به جلسه بعد موكول گرديد.

در اين جلسه افراد زير حضور داشتند: اكبر ذاكري؛ رياست هيات مديره و مديرعامل شركت ديد افزار سيستم، سيدعباس هاشميان؛ عضو هيئت مديره و مديرعامل شركت فرتاك گلوبال ويژن، سيدحامد عظيمي؛ نائب رئيس كميسيون توليد و مديرعامل شركت فرا ديد افزار سيستم، محمدحسن حلاوي؛ مديرعامل شركت پروشات در مركزي، فرزاد نوري؛ مديرعامل شركت فراگستر الكترونيك، عامر تابعي؛ مديرعامل شركت فرانگر الكترونيك، محمدحسين شانه ساززاده؛ مديرعامل شركت تدبير انديشان درسا، قاسم صمدي؛ مديرتوليد شركت فوژان اكسوم، كاظم كمالي پور؛ عضو هيات مديره شركت ايمن تصوير ردكا و خانم شراره كامراني؛ دبيركل اتحاديه.