به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي، در راستاي توسعه‌ خدمات دولت ‌‌‌الكترونيك، بهره‌گيري ‌از خدمات‌‌الكترونيكي درتسهيل فضاي كسب‌و‌كار، تامين‌ نيازهاي عمومي و كاهش مراجعات ‌حضوري مردم ، بند«2» ماده(4) مصوبه جلسه شماره 15 مورخ 7‌‌‌‏/5‌‌‌‏/1399 شوراي ‌اجرايي فناوري ‌اطلاعات ‌كشور و در اجراي طرح تحول ديجيتال و بهبود فرآيندهاي خدمات بيمه‌اي، مفاصاحساب قراردادهاي موضوع ماده (38) قانون تامين‌اجتماعي به كارفرمايان و دستگاه‌هاي اجرايي به‌صورت سند‌الكترونيكي معتبر به صورت غيرحضوري ارائه مي شود. بر اين اساس، با توجه به اين‌كه در اجراي مصوبه شوراي ‌اجرايي‌ فناوري اطلاعات كشور، ابلاغ مفاصاحساب به واگذارندگان‌كار و مقاطعه‌كاران مستلزم دارا بودن شماره‌كارگاهي در سيستم جامع اتوماسيون بيمه‌اي و ايجاد حساب‌كاربري در سامانه خدمات ‌الكترونيك و غيرحضوري سازمان به نشاني Eservices.tamin.ir است، لذا درخصوص قراردادهاي مشمول ماده (38) قانون تامين ‌اجتماعي كليه واگذارندگان ‌كار و مقاطعه‌كاران مكلف ‌‌هستند ضمن اخذ شماره كارگاهي، نسبت به ايجاد حساب‌كاربري و تكميل فرم‌درخواست و تعهدنامه استفاده از خدمات ‌الكترونيك در سامانه مذكور اقدام‌ نمايند. نظر به‌ اين‌ كه ابلاغ مفاصاحساب ماده (38) قانون از طريق شماره‌ كارگاهي تخصيص ‌يافته به ‌نشاني مندرج در قرارداد به حساب ‌كاربري واگذارندگان ‌كار انجام مي‌پذيرد، مي‌بايست به ‌هنگام تخصيص رديف ‌پيمان با‌ رعايت ضوابط نامنويسي متمركز كارگاه و پيمان نسبت به شناسايي و ثبت شماره‌كارگاه مذكور اقدام‌ نمايند. در مواردي‌ كه در راستاي مساعدت با مقاطعه‌كاران، صدور مفاصاحساب پيش از انجام بازرسي از دفاتر قانوني با دريافت تعهدنامه (پيوست) انجام ‌مي‌پذيرد، لازم ‌است تعهدنامه مذكور صرفاً يك‌بار براي هر دوره مالي اخذ‌ شود. از تاريخ صدور اين ‌بخشنامه( 19 آذر 99)، مفاصاحساب ماده(38) قانون مي‌بايست صرفا به ‌صورت ‌الكترونيك صادر و ابلاغ‌ شود و هرگونه اقدام ‌مغاير با مقررات تعيين‌شده فاقد اعتبار قانوني‌است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *