همایش نکات اساسی در قرارداد های تجاری بین المللی در راستای تحولات پیش روی برجام توسط جناب آقای دکتر Baki Maneche مشاور کنسولی فرانسه در ایران و آسیای مرکزی و جناب آقای دکتر Jean Charles Albirte وکیل دادگستری ( عضو کانون وکلای پاریس و بوداپست ) با حضور اعضای اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی در سالن جلسات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.