سي و سومين جلسه كميسيون بازرگاني (توزيع) اتحاديه سراسري در روز سه شنبه مورخ 1400/04/22 به صورت آنلاين برگزار گرديد. خلاصه مذاكرات: بحث و تبادل نظر پيرامون تدوين طرح احراز صلاحيت شركت هاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش صورت گرفت و مقرر گرديد كه در جلسات آتي نيز تا تنظيم پيشنهاد نهايي ادامه يابد. اسامي مشاركت كنندگان در جلسه: آقايان: سيدمحمد ميرمعزي، مجيد كريمي، مهدي رزقي، محمدحسن حلاوي، اميرحسين هاشميان، محمدعلي بورچي، مهران نوايي، سيد مهدي ميرحسيني نيري، بهروز جوانمردي و اميرعباس محتشمي