نود و هشتمین جلسه کمیسیون آموزش اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی در تاریخ 1400/02/25به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر علی صموتی؛ سر فصل هایی شامل موارد کاربری و نوع نیاز به دوربین، انواع دوربین، پارامترهای مهم دوربین، فرمت های ذخیره سازی، هوشمند سازی و چک لیست ها را به عنوان سر فصل های مورد نیاز برای بخش دوربین های مداربسته در کتاب در دست تالیف کمیسیون ارائه داد و پس از بحث در خصوص موارد یاد شده، مقرر شد آقای دکتر صموتی سر فصل ها را به صورت کامل با اعضاء به اشتراک بگذارند تا چنانچه اعضا نظری داشتند، ارائه دهند.

 همچنین آقای مهندس فرهاد زواره ای؛ نماینده هیات مدیره در این کمیسیون و مدیرعامل شرکت آژیرسازان ایران بر ضرورت جلب حداکثری مشارکت شرکت ها در تالیف و تدوین کتاب تاکید کرد و با توجه به اظهارات آقایان مهندس سیدمصطفی دستمال چیان؛ مدیرعامل شرکت راهبران ایمنی اعتماد کویر و مهیار علی‌زاده؛ رئیس کمیسیون در خصوص اهمیت تجمیع دیدگاه های تخصصی اعضا برای پوشش دهی تخصصی مطالب کتاب منطبق با محصولات حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی و حوزه فعالیت اعضاء اتحادیه، مقرر شد فراخوانی در قالب نامه از سوی اتحادیه به شرکت ها ارسال و ضمن تشریح فرآیند تدوین و تالیف کتاب و تبیین اهداف آن، از شرکت ها درخواست شود موارد یا اطلاعات مورد نظرشان را در قالب مستندات مکتوب یا اسناد دیگر به اتحادیه منعکس کنند.

در این جلسه مقرر شد چنانچه فرد یا شرکتی تالیف بخشی از کتاب را برعهده بگیرد، نام ایشان یا شرکت متبوع ایشان در رده مولفین کتاب قرار گیرد.

همچنین با توجه به اثر گذاری فعالیت کمیسیون آموزش بر ابعاد وسیع صنف و صنعت، مقرر شد در قالب نامه‌ای از سوی اتحادیه درخواست شود شرکت ها جهت پوشش تخصصی موضوعات نمایندگان خود را به کمیسیون معرفی کنند تا در هر حوزه تخصصی، حداقل یک نماینده متخصص در کمیسیون آموزش حضور داشته باشد.

در انتهای جلسه نیز پس از تبادل نظر در خصوص نقش نوآوری در صنایع و خدمات، مقرر شد 15 دقیقه نخست هر جلسه به اشتراک گذاری اخبار تازه در حوزه تکنولوژی، فن آوری و فرآیندهای جدید در صنعت اختصاص داده شود.