ويرايش زباني كتاب شروع شد نود و نهمين جلسه كميسيون آموزش اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در تاريخ 1400/03/08 به صورت آنلاين برگزار شد. در اين جلسه بخش راهنماي انتخاب سيستم اعلام سرقت تا صفحه 6 اين مطلب، از نظر زباني مورد ويرايش قرار گرفت. در اين جلسه افراد زير حضور داشتند: فرهاد زواره‌اي؛ نماينده هيات مديره در كميسيون و مديرعامل شركت آژيرسازان ايران، مهيار عليزاده؛ رئيس كميسيون و عضو هيات مديره شركت ايمن تصوير ردكا، جلال محمدحسيني؛ نائب رئيس كميسيون و رئيس هيات مديره شركت آريا دژ نت، محمود شيخ كانلوي ميلان؛ رئيس هيأت مديره شركت شبكه پردازان ريتون، شهروز بهمني؛ مديرفني سازماني شركت پارس ارتباط افزار، محمدجواد قابوسي؛ كارشناس فني شركت پارس ارتباط افزار و مدرس و خانم ها شراره كامراني؛ دبيركل اتحاديه.