ویرایش بخش راهنمای اعلام سرقت به پایان رسید.

در جلسه ی کمیسیون آموزش مورخ ۲۲ خرداد 1400 متن تهیه شده در ارتباط با دزدگیر اماکن مورد ویرایش نهایی قرار گرفت و به پایان رسید.

لازم به ذکر است دو عنوان از این مطالب نیازمند تغییرات اساسی تر بود که مقرر گردید جناب آقای یاری تغییرات را اعمال و مطلب نهایی در گروه بارگذاری شود.

در این جلسه آقایان مهیار علیزاده؛ رئیس کمیسیون و عضو هیات مدیره شرکت ایمن تصویر ردکا، جلال محمدحسینی؛ نائب رئیس کمیسیون و رئیس هیات مدیره شرکت آریا دژ نت، محمود شیخ کانلوی میلان؛ رئیس هیأت مدیره شرکت شبکه پردازان ریتون، سعید یاری؛ مدیرفنی شرکت آریا دژنت، سیدمصطفی دستمال چیان؛ مدیرعامل شرکت راهبران ایمنی اعتماد کویر و مدرس و خانم شراره کامرانی؛ دبیرکل اتحادیه.