يكصد و دومين جلسه كميسيون آموزش اتحاديه سراسري در روز شنبه مورخ 1400/04/05 به صورت آنلاين برگزار گرديد. -ارائه توضيح درباره ي نياز سنجي اتاق -گفت و گو درباره ي طرح آموزشي عرش گستر -بررسي و تبادل نظر فايل مداربسته -ارائه پيشنهاد برگزاري دوره ي آموزشي توسط آقاي دكتر صموتي با موضوع بلاكچين ها در اين جلسه در خصوص موارد فوق صحبت و تبادل نظر گرديد.