نود و يكمين جلسه كميسيون آموزش اتحاديه سراسري در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ بصورت آنلاين برگزار گرديد و پيرامون بخش هاي مختلف صنعت و تهيه جزوه يا كتابچه، اعضاء نظرات و پيشنهادات خود را بيان نمودند.