نود و دومين جلسه كميسيون آموزش اتحاديه سراسري در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ بصورت آنلاين برگزار گرديد و اعضاء به بررسي مطالب گردآوري شده پيرامون بخش هاي مختلف صنعت جهت تهيه كتابچه پرداختند.