نود و سومین جلسه کمیسیون آموزش اتحادیه سراسری در روز شنبه مورخ 1399/12/16 بصورت آنلاین برگزار گردید و پیرامون بخش های مختلف کتابچه و تقسیم مسئولیت ها میان اعضاء تبادل نظر صورت پذیرفت.