بيستمين جلسه كميسيون بازرگاني (توزيع) در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ بصورت آنلاين برگزار گرديد و اعضاء به بررسي و اصلاح ضوابط اجرايي قانون سازمان پرداختند.