بیست و یکمین جلسه کمیسیون بازرگانی (توزیع) در روز سه شنبه مورخ 1399/12/12 بصورت آنلاین برگزار گردید و اعضاء پیشنهادات خود را پیرامون اهداف و برنامه های سال آتی بیان نمودند.