ارتقاء روابط عمومی؛ نیاز اولویت دار اتحادیه

نخستین جلسه کمیسیون بازرگانی (توزیع) اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی در سال جدید در تاریخ 1400/1/17 از ساعت 8:30 تا 10 به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه موضوعات بحران کرونا و اثرات آن بر اقتصاد جهانی، تحولات احتمالی روابط خارجی، وضعیت داخلی کشور و انتخابات آتی ریاست جمهوری و تاثیرات آن بر اقتصاد داخلی و نیز بودجه مصوب مجلس مورد بحث قرار گرفت و دیدگاه هایی در خصوص وضعیت اقتصادی بازار محصولات و مواد اولیه و نیز احتمال تغییرات افزایشی یا کاهش ارز مطرح و بر عدم قطعیت شرایط تاکید شد.
براساس تحلیل های ارائه شده در این جلسه، کسب و کارها در معرض ریسک های مختلفی قرار دارند و تصمیم گیری ها در این شرایط، دشوار و نیازمند دقت بیشتر خصوصا در حوزه های “بودجه بر” هستند.
در ادامه این جلسه کمیسیون وارد دستور شد و با توجه به مباحث قبلی کمیسیون در خصوص ضرورت تقویت روابط عمومی اتحادیه مباحثی مطرح شد تا از این طریق شبکه ارتباطی اتحادیه با زنجیره ذینفعان برقرار شده و جایگاه اتحادیه در میان سازمان ها و نهادهای مرتبط، فعالان اقتصادی و اعضای اتحادیه و نیز مصرف کنندگان ارتقاء یابد و اتحادیه در سطح جامعه به عنوان مرجع اصلی موضوع فعالیت خود شناخته شود.
در این جلسه مقرر شد طرح نیازمندی های روابط عمومی کمیسیون ارائه شود تا نیازهای مذکور در استراتژی جامع رسانه ای اتحادیه لحاظ گردد.
همچنین مقرر شد نقشه راه کمیسیون در سال 1400 در جلسه آتی مطرح، بررسی و تصویب شود.
در این جلسه آقایان مجید کریمی؛ رئیس کمیسیون و مدیرعامل شرکت پارس ارتباط افزار، مهدی رزقی؛ مدیرعامل شرکت فراگستر هوشمند دانا، آقای محمدحسن حلاوی؛ مدیرعامل شرکت پروشات در مرکزی، آقای سید مهدی میرحسینی؛ مدیرعامل شرکت شبکه پردازان ریتون، آقای امیرعباس محتشمی؛ عضو هیأت مدیره شرکت ایمن تصویر ردکا، آقای سید امیرحسین هاشمیان؛ رئیس هیأت مدیره شرکت فرتاک گلوبال ویژن، آقای فرهاد زواره ای؛ عضو هیأت مدیره اتحادیه و مدیرعامل شرکت آژیرسازان ایران، آقای سیدمحمد میرمعزی؛ نماینده هیأت مدیره در کمیسیون و مدیرعامل شرکت ایمن تصویر ردکا و خانم ها شراره کامرانی؛ دبیرکل اتحادیه و دنیا حسینی مدیرعامل شرکت فرا حفاظ آموت حضور داشتند.