مطرح شد: طرح آسيب شناسي قاچاق در صنعت حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني بيست و هشتمين جلسه كميسيون بازرگاني اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه‌هاي ايمني در تاريخ 1400/03/11 به صورت آنلاين برگزار شد. در اين جلسه با توجه به مباحث جلسات قبل در مورد ضرورت مبارزه با قاچاق در حوزه صنايع حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني، مقرر گرديد تا در خصوص طرح پيشنهادي به سازمان قاچاق كالا و ارز، هر يك از اعضاء نقطه نظرات خود را تا روز يكشنبه 1400/03/16در اختيار رياست كميسيون قرار دهند تا ضمن جمع بندي، در جلسه آتي كميسيون نهايي و در قالب طرح پيشنهادي كميسيون به هيئت مديره ارائه گردد. مقرر گرديد موضوع خدمات پس از فروش و همكاري با سازمان حمايت، توسط دبيركل اتحاديه پيگيري گردد. در اين جلسه افراد زير حضور داشتند: آقايان: سيدمحمد ميرمعزي؛ نماينده هيات مديره در كميسيون و مديرعامل شركت ايمن تصوير ردكا، مجيد كريمي؛ رياست كميسيون و مديرعامل شركت پارس ارتباط افزار، سيدمهدي ميرحسيني؛ مديرعامل شركت شبكه پردازان ريتون، عباس محتشمي؛ عضو هيأت مديره شركت ايمن تصوير ردكا، بهروز جوانمردي؛ مديرعامل شركت افروزسازان جوان ايرانيان، سيد اميرحسين هاشميان؛ رئيس هيأت مديره شركت فرتاك گلوبال ويژن، ارشيا حكيمي؛ مديرعامل شركت يكتا فن كيميا، محمدعلي بورچي؛ عضو هيات مديره شركت تدبيرانديشان درسا و خانم شراره كامراني؛ دبيركل اتحاديه.