بيست و نهمين جلسه كميسيون بازرگاني (توزيع) اتحاديه سراسري در روز سه شنبه مورخ 1400/03/25 بصورت آنلاين برگزار گرديد. مقرر گرديد اعضاء نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص طرح آسيب شناسي قاچاق درحوزه تجهيزات حفاظتي تا پايان روز جاري در اختيار دبير محترم اتحاديه قرار دهند تا ضمن جمع بندي در اولين فرصت در اختيار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار گيرد . بر اساس پيشنهاد احدي از اعضاء كميسيون درخواست ايجاد پايگاه اطلاعات اعضاء اتحاديه و در دسترس قرار دادن از طريق تارنماي اتحاديه به دبيرخانه اتحاديه مطرح گرديد . مقرر گرديد تا هفته آينده جناب آقاي محتشمي نسبت به جمع آوري و ارائه استانداردهاي احتمالي جهاني خدمات پس از فروش تجهيزات نظارتي و حفاظتي اقدام نمايند، همچنين سركار خانم كامراني نسبت به ارائه استاندارد تشويقي خدمات پس از فروش لوازم خانگي در گروه كميسيون اقدام نمايند.