برگزار شد: انتخابات هيات رئيسه كميسيون توليد بيست و ششمين جلسه كميسيون توليد اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در تاريخ 1400/03/09 در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران برگزار شد. در اين جلسه آقاي مهندس مسعود شنتيايي؛ رياست كميسيون مباحثي را درخصوص ضرورت هاي همكاري شركت هاي توليدي و بازرگاني در جهت تكميل زنجيره تامين مطرح كرد و گفت: اطلاع از پتانسيل ها و توان شركت ها، بين آن ها اعتماد ايجاد مي كند و اعتماد پايه همكاري هاي اقتصادي است؛ بر اين اساس باور دارم تبادل اطلاعات بين اعضاء اتحاديه مي تواند بسيار مفيد باشد؛ چنانچه دولت نيز در جهت استفاده حداكثري از توان توليد و خدمات كشور، امكان درج توانمندي هاي شركت را در سامانه “توانيران” فراهم كرده است. سپس آقاي مهندس ذاكري؛ رياست هيات مديره اتحاديه طي سخناني به نگراني برخي از اعضاء براي انتشار اطلاعات رقابتي خود اشاره و پيشنهاد كرد اعضاء صرفاً به اعلام امتيازات و توانمندي هاي خود دعوت شوند و به جاي اخذ اطلاعات سازماني شركت ها كه ممكن است از منظر رقابتي مورد بهره برداري غير قرار گيرد، از شركت ها درخواست كنيم توانمندي ها و قابليت هاي خود را براي تامين محصول يا خدمات اعلام كنند. در ادامه آقاي فرشيد جهانبخشي؛ مديرعامل شركت فرايرانيان عصر پاسارگاد بر نقش خلاقيت و مديريت در سازمان‌هاي توليدي و خدماتي اشاره تاكيد كرد و گفت: ممكن است يك شركت با نيروي انساني محدود، خروجي مطلوبي داشته باشد و در واقع خروجي شركت ها، صرفاً به امكانات و منابع فيزيكي يا انساني آن ها وابستگي ندارد و بنابراين به نظر مي‌رسد در فراخوان اعلامي، از شركت ها درخواست شود ظرفيت ها و توانمندي هايشان را مطرح كنند. وي تاكيد كرد: پالايش اطلاعات اظهار شده بر عهده مشتري است و به طور قطع مشتري كالا يا خدمات، پيش از عقد قرارداد كنترل هاي لازم را انجام مي دهد. سپس آقاي مهندس كاظم كمالي پور؛ عضو هيات مديره شركت ايمن تصوير ردكا طي سخناني بر ضرورت ايجاد اجماع و استفاده از ظرفيت جمعي به جاي رويكرد صنفي در معرفي توانمندي هاي اعضاء تاكيد كرد و گفت: اعضاء در درون صنف، تقريباً از توانمندي هاي يكديگر شناخت لازم را دارند اما اتحاديه مي تواند به جاي اتصال زير مجموعه ها، در ايجاد اجماع و سهم خواهي در خصوص ارائه خدمات بيشتر از طريق سازمان هاي متولي، اقدام نمايند. سپس با توجه به مباحث انجام شده مقرر شد اعضاء طي فراخواني به صورت اختياري به ارائه اطلاعات ظرفيت هاي توليدي و خدماتي خود به اتحاديه دعوت شوند. همچنين مقرر شد اتحاديه در پاسخ دهي به كارفرمايان دولتي و غيردولتي استعلام كننده از اتحاديه، فهرست توانمندي‌هاي اعضاء را از ميان اطلاعات شركت هايي كه فرم فراخوان را تكميل و به اتحاديه ارسال مي كنند، تهيه و ابلاغ كند. در ادامه جلسه انتخابات هيات رئيسه كميسيون برگزار شد و به اتفاق آراء آقايان مهندس مسعود شنتيايي به عنوان رياست و مهندس سيدحامد عظيمي به عنوان نائب رئيس انتخاب شده و قبول مسئوليت كردند. در اين جلسه افراد زير حضور داشتند: اكبر ذاكري؛ رياست هيات مديره و مديرعامل شركت ديد افزار سيستم، مسعود شنتيايي؛ رئيس هيات مديره شركت توليدي ميكرو نرم افزار، قاسم صمدي؛ مديرتوليد شركت فوژان اكسوم، كاظم كمالي پور؛ عضو هيات مديره شركت ايمن تصوير ردكا، احمد رياهي؛ مديرعامل شركت رسام تجارت راش، سيدحامد عظيمي؛ مديرعامل شركت فراديد افزار، حميد احمديان؛ مديرعامل شركت زير مجوعه شركت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي، محمدعلي بورچي؛ عضو هيات مديره شركت تدبير انديشان درسا، فرشيد جهان بخشي؛ مديرعامل شركت فرايرانيان عصر پاسارگاد، محمد نيلفروشان؛ مديرعامل شركت اهتمام رايانه و خانم شراره كامراني؛ دبيركل اتحاديه.