بررسي شد: بند 1 شرح خدمات مشاور يكصد و هفتاد و چهارمين جلسه كميسيون مشاوره اتحاديه سراسري شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني در تاريخ 1400/03/03 به صورت آنلاين برگزار شد. در اين جلسه در خصوص بند 1 شرح خدمات مشاوره حفاظت الكترونيك (خدمات مطالعاتي و فاز شناخت) بررسي نهايي انجام و بند مذكور به تاييد اوليه رسيد. سپس بند دوم شرح خدمات مشاور (خدمات طراحي) مورد بررسي و اظهار نظر حاضرين جلسه قرار گرفت كه با توجه به اتمام زمان جلسه، ادامه بررسي به جلسه بعد موكول شد. همچنين پيشنهاد شد در صورت امكان جلسه بعدي بصورت حضوري برگزار شود. در اين جلسه افراد زير حضور داشتند: جناب آقايان: فرهنگ رضايي سميع؛ عضو هيأت‌مديره اتحاديه و مديرعامل شركت سيستم‌هاي حفاظتي جامع كيان، روح‌اله حاكمي‌فر؛ رئيس كميسيون و رئيس هيأت‌مديره شركت شهر هوشمند گيلسا، عليرضا دادفر؛ نائب رئيس كميسيون و رئيس هيأت‌مديره شركت پاوان الكترونيك ايرانيان، رحمان عطاءالهي؛ مديرعامل شركت هيربدان نوين انديش، سيد مهدي ميرحسيني نيري؛ مديرعامل شركت شبكه پردازان ريتون، حسين عسكري؛ رئيس هيأت‌مديره شركت طراحي و مهندسي آريا الكترونيك فرهمند، سعيد گودرزي؛ مدير واحد مشاوره تكنولوژي ساختماني شركت چشم انداز ارتباط، علي صموتي عضو ميهمان و خانم دكتر كامراني دبيركل اتحاديه مشاركت نمودند.