آرشیو ماهانه : مرداد ۱۳۹۹

جلسه هیأت‌مدیره
2 سال قبل

جلسه هیأت‌مدیره

سیصد و بیست و نهمین جلسه هیات مدیره اتحادیه سراسری در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ تشکیل گردید.

جلسه هیأت‌مدیره
2 سال قبل

جلسه هیأت‌مدیره

سیصد و بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره اتحادیه سراسری در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ تشکیل گردید.

مصوبه مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۹۹ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جهت ارائه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی
2 سال قبل

مصوبه مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۹۹ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جهت ارائه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی

مشوق های مالیاتی برای واحدهای تولیدی … از جمله اینکه نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها برای عملکرد سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد.

جلسه هیأت‌مدیره
2 سال قبل

جلسه هیأت‌مدیره

سیصد و بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره اتحادیه سراسری در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ تشکیل گردید.

جلسه هیأت‌مدیره
2 سال قبل

جلسه هیأت‌مدیره

سیصد و بیست و ششمین جلسه هیات مدیره اتحادیه سراسری در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ تشکیل گردید و موارد زیر پس از تبادل نظر و بررسی، در دستور کار قرار گرفت. ۱- برگزاری مجمع عمومی به دستور اتاق ایران بعلت شیوع بیماری کرونا تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.۲- آیین نامه کمیسیون ها اصلاح گردید.۳- […]