سيصد و سي و ششمين جلسه هيات مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ تشكيل گرديد. در اين جلسه آغاز به كار مجدد كميسيون هاي مشاوران، توليد و آموزش (بصورت مجازي) بررسي و تاييد گرديد. در ادامه ماتريس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد، ترسيم و بررسي گرديد و سپس فعاليت هاي تعيين شده ۲۹ گانه هيات مديره الويت بندي شد. در خاتمه مقرر گرديد در خصوص ايجاد زير ساخت سامانه ارتباطي ميان اعضاء، جلسه هيات مديره بصورت مجازي در تاريخ ۱۵مهرماه۹۹ برگزار گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *