سيصد و چهل و چهارمين جلسه هيئت مديره اتحاديه سراسري در روز دوشنبه مورخ 1399/09/10 تشكيل گرديد. در ابتداي جلسه گزارش امور مسئولين هر بخش جهت همفكري و پيش برد بهتر مطرح و بررسي شد و در ادامه نمايندگان هيئت مديره در كميسيونهاي آموزش و توليد گزارش جلسات برگزار شده را ارائه نمودند و سپس امور جاري بررسي گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *